Stage sollicitatieformulier

Vul alle verplichte velden in. Alleen dan nemen we jouw aanvraag voor een stageplaats in behandeling. 

Heb je eerder bij Middin gesolliciteerd, stage gelopen of werk je nog bij Middin, stuur dan een mail naar stagebureau@middin.nl voor een sollicitatieformulier.

Inschrijven kan in deze gevallen niet via de website.

Salaris (alleen voor Flex)

Persoonlijke informatie

Foto

Adres

Contactgegevens

Niveau

Gegevens opleidingsinstituut

Gegevens stage

Voorkeursdagen

Vacature eerste keer gezien bij

Extra info

Ingangsdatum en functie

 

Toelichting Soort stage

  • Kortdurende stage: korter dan 1 maand of minder dan 150 uur totaal of een afstudeeropdracht.
  • Maatschappelijke stage/oriëntatiestage: snuffelstage vanuit voortgezet onderwijs of zorgstage vanuit universiteit-geneeskunde.
  • Stage (BOL): minstens 150 uur en langer dan een maand

Toelichting wensen stage

Indien je niet geplaatst bent door school, geef dan hier aan naar welke doelgroep je voorkeur uitgaat.
Indien wel geplaatst door school, geef aan op welke locatie.

 

Motivatie en CV

 

Toelichting motivatie en CV

Indien je een CV hebt voeg je deze toe via de knop 'Bestanden kiezen' naast onderdeel 'Bijlagen'. 
 

Hepatitis B

Hiermee verklaar ik dat ik 2 vaccinaties hepatitis B heb gehad waarvan de 2e prik niet ouder is dan 6 maanden, ofwel bereid ben om te starten met het volledige vaccinatietraject.

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Bij het aanmaken van een account op www.middin.nl ga je akkoord met Middins privacybeleid en verleen je toestemming dat wij jouw persoonsgegevens voor één jaar bewaren.

 

Toelichting Hepatitis B

Let op, een voorwaarde om aangenomen te worden is dat je beschermd bent tegen Hepatitis B of bereid bent te starten met de vaccinaties om volledig beschermd te worden. Later in het sollicitatieproces word je gevraagd de afsprakenkaart of het pasje hiervan te uploaden.